ZABIEGI Z ZAKRESU
UROLOGII I GINEKOLOGII ESTETYCZNEJ
NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA
TESTY GENETYCZNE I MOLEKULARNE
BADANIA KLINICZNE
POPRAWA STANU ZDROWIA

Resekcja guza pęcherza

Resekcja guza pęcherza polega na przezcewkowym usunięciu zmian nowotworowych z pęcherza. Po resekcji niekiedy zachodzi konieczność wykonania wlewki dopęcherzowej (bezpośrednio po zabiegu). W Medical Concierge możliwe jest też wykonanie badań molekularnych usuniętego nowotworu.